Strona: Habilitacja dr. Krzysztofa Michalskiego / Katedra Nauk Humanistycznych

Habilitacja dr. Krzysztofa Michalskiego

2023-03-23
, red.  Joanna Czubernat

Dr Krzysztof Michalski uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia, nadany uchwałą Rady Instytutu Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 22 marca 2023 r., przyjętą jednomyślnie. Podstawą nadania była przyjęta dnia 21 lutego 2023 r., również jednomyślnie, uchwała komisji habilitacyjnej, działającej w składzie: prof. dr hab. Tadeusz Szubka (Uniwersytet Szczeciński) – przewodniczący, prof. dr hab. Ewa Bińczyk (Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu) – recenzent, dr hab. Joanna Mysona Byrska (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie) – recenzent, prof. dr hab. Józef Niżnik (Instytut Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie) – recenzent, dr hab. Lotar Rasiński (Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu) – recenzent, prof. dr hab. Paweł Kawalec (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) – członek komisji oraz dr hab. Robert Kublikowski (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) – sekretarz. Głównym osiągnięciem poddanym ocenie w postępowaniu awansowym była monografia Technology Assessment. Ocena technologii – nowe wyzwania dla filozofii nauki i ogólnej metodologii nauk, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2019, ss. 1-557.

To pierwsza na Wydziale Zarządzania habilitacja uzyskana nowym trybem, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r., poz. 574).

Krzysztof Michalski jest naukoznawcą i metodologiem, specjalizującym się w badaniach nad postnormalnymi, inter- i transdyscyplinarnymi formatami działalności naukowej, przede wszystkim oceną technologii oraz wybranymi domenami studiów nad bezpieczeństwem. Przez całe życie zawodowe jest związany z Wydziałem Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej – z przerwami na staże naukowe i pobyty badawcze w RFN (m.in. Uniwersytet Technologiczny w Dreźnie, Brandenburski Uniwersytet Technologiczny w Cottbus, Uniwersytet Technologiczny w Karlsruhe, Biuro Oceny Technologii przy Bundestagu). Stopień naukowy doktora uzyskał z wyróżnieniem na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pracę badawczo-dydaktyczną w Politechnice Rzeszowskiej łączy z działalnością ekspercką (m.in. na rzecz Biura Analiz Sejmowych) oraz przekładami książek naukowych z języka niemieckiego i na język niemiecki. Zaangażowany w organizację współpracy Wydziału Zarządzania z uczelniami z niemieckiego obszaru językowego. Wspiera dyscyplinę nauki o bezpieczeństwie.

Powrót do listy aktualności

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję