Strona: Koła naukowe / Katedra Nauk Humanistycznych

Koła naukowe

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE REKLAMY

Studenckie Koło Naukowe Reklamy powstało na początku 1999 roku z inicjatywy dr Jakuba Daszkiewicz i dr Zofii Nowak, ówczesnej prodziekan WZiM. Dr Jakub Daszkiewicz opracował statut Koła i zebrał zespół studencki, który przystąpił do tworzenia jego struktur. Pierwszym prezesem Koła został Marcin Gębarowski, a opiekunem naukowym dr Jakub Daszkiewicz. Kolejnymi prezesami organizacji byli: Marzena Hajduk, Bożena Włudyka, Marek Stelmachowicz i Agnieszka Ścibor. Członkowie Koła od początku jego istnienia intensywnie pracowali nad realizacją ambitnych zadań naukowo-badawczych i zawodowych. Już w lutym 1999 roku rozpoczęto we współpracy z władzami samorządowymi gmin bieszczadzkich realizację trzyletniego programu badawczego dotyczącego promocji turystycznego obszaru Jeziora Solińskiego. W tym czasie zorganizowano trzy obozy naukowe w Solinie, zgromadzono dokumentację i przeprowadzono badania, na podstawie których opracowano „Raport” z badań zawierający dane stanowiące podstawę do przygotowania przez zainteresowane gminy strategii promocyjnych. W następnych latach kontynuowano współpracę z władzami miasta i gminy Lesko. W ramach tej współpracy członkowie Koła na dwóch kolejnych obozach naukowych pomagali w opracowywaniu promocji internetowej miasta i uruchamianiu miejskiego centrum informacji turystycznej. Wykorzystując materiały i doświadczenia zdobyte w czasie tej współpracy zorganizowano dwie studenckie konferencje naukowe (2000 r. i 2002 r.) z udziałem uczestników z uczelni polskich i ukraińskich. Materiały z konferencji opublikowano w książce „Uwarunkowania promocji regionów turystycznych”, Rzeszów-Lesko 2000. Owocem prowadzonych badań było też 12 artykułów opracowanych przez członków koła opublikowanych w periodyku uczelnianym Prace Kół Naukowych PRz. Członkowie Koła aktywnie uczestniczyli z przygotowanymi przez siebie referatami w konferencjach naukowych zorganizowanych przez uczelnie w: Warszawie, Jarosławiu, Lublinie, Białymstoku, Krakowie i Kijowie. W roku 2006 rozpoczęto we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Rzeszowie (PUP) badania nad regionalnym rynkiem pracy. Owocem pierwszego etapu tych badań przeprowadzonych przez członków Koła był raport dotyczący stopnia uświadamiania sobie przez regionalnych przedsiębiorców problemów związanych z bezrobociem i pracą PUP-u, a także konferencja na ten temat zorganizowana przez PUP. W ramach zdobywania wiedzy i doświadczeń w dziedzinie promocji i reklamy nawiązano współpracę z czterema renomowanymi biurami reklamy w Rzeszowie. Członkowie Koła odbywali w nich staże, a pracownicy tych firm uczestnicząc w spotkaniach (osiem spotkań) ze studentami dzielili się z nimi swoimi doświadczeniami. Zorganizowano też Studenckie Biuro Reklamy, które w czasie obozów naukowych w Solinie świadczyło usługi reklamowe dla miejscowych przedsiębiorców. Członkowie i sympatycy Koła uczestniczyli w konkursach reklamy prowadzonych w ramach „Ogólnopolskich Sympozjów Uczelni Ekonomicznych” organizowanych przez Uniwersytet Warszawski, gdzie kolejno zdobyli pierwsze (1999 r.) i czwarte (2000 r.) miejsce. Opracowali także logo dla WZiM, przygotowywali materiały promocyjne dla stoiska WZiM na kolejnych targach edukacyjnych, byli autorami wielu narzędzi promocyjnych dla różnych stowarzyszeń i organizacji. W roku 2005 Koło nawiązało współpracę z Warsztatami Terapii Zajęciowej w Rzeszowie, w ramach której podjęło się aktywnej promocji dorobku Warsztatów. Zorganizowało cztery wystawy prac uczestników na terenie Politechniki Rzeszowskiej. Członkowie koła zainicjowali także cykl corocznych spotkań integracyjnych kół naukowych PRz i byli organizatorami dwóch pierwszych spotkań. 

Od 2008 roku opiekę nad Kołem sprawuje Dr Hanna Sommer. Studenci Koła w ramach organizowanego cyklicznie konkursu fotograficznego – Świat widziany oczami studenta - przygotowują szkolenia z zakresu fotografii dla wszystkich studentów PRz prowadzone przez specjalistów z dziedziny fotografii. 

Od kwietnia 2012 roku Koło realizuje projekt skierowany do społeczności studenckiej Politechniki Rzeszowskiej. Zawiera on szereg kursów, szkoleń i warsztatów z umiejętności miękkich: pewność siebie, autoprezentacja, zarządzanie czasem, samodyscyplina, komunikacja. Tematyka spotkań będzie się poszerzać o propozycje studentów. Szkolenia będą prowadzone przez zewnętrzną partnerską firmę krzytsztofjanowski.pl jak również przez członków SKNR.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję