Strona: Badania i nauka / Katedra Nauk Humanistycznych

Badania i nauka

W okresie 2007-2013 Katedra Nauk Humanistycznych realizowała programy badawcze w zakresie:

Społeczeństwo informacyjne w warunkach integracji europejskiej. (DS) 

Temat ten na etapie prac koncepcyjnych został podzielony na następujące tematy szczegółowe: informacyjna i integracyjna rola mediów, konflikty w zintegrowanym europejskim społeczeństwie informacyjnym, poinformowany konsument a determinizm rynkowy, technika w społeczeństwie informacyjnym, ekspertyza, doradztwo naukowe i upowszechnianie wiedzy w społeczeństwie informacyjnym, społeczeństwo informacyjne i tożsamość historyczna w zjednoczonej Europie, społeczeństwo wiedzy a wartości europejskie, przeżywanie czasu w międzykulturowym społeczeństwie informacyjnym, religijność w międzykulturowym społeczeństwie informacyjnym, organizowanie się społeczeństwa wczoraj i dziś. W ramach tych szczegółowych zagadnień zbadano i opisano m.in. wpływ agresji i przemocy w mediach na młodzież oraz przyczyny powstawania i sposoby rozwiązywania konfliktów w nowoczesnym zglobalizowanym społeczeństwie informacyjnym. Zbadano również tendencje rynkokratyczne w nowoczesnej myśli ekonomicznej. Opracowano psychologiczną typologię celów na tle przeżywania czasu oraz szczegółowe zagadnienia związane z funkcjonowaniem człowieka w nowoczesnej organizacji. Poddano również analizie problem roli techniki w nowoczesnym społeczeństwie informacyjnym na tle filozoficznych interpretacji techniki. Zbadano także historyczne aspekty integracji europejskiej. Przeanalizowano i opisano niektóre problemy wzajemnych związków życia religijnego i gospodarczego oraz kontynuowano badania nad analogicznością pojęć i analogicznością bytu jako fundamentu integracji europejskiego światopoglądu. Wyniki prac zostały zaprezentowane na comiesięcznych seminariach zakładowych oraz opublikowane w formie przyczynków. W okresie2007-2009 nastąpiła realizacja pierwszego etapu badań w ramach tematu badawczego "Społeczeństwo informacyjne w warunkach integracji europejskiej" obejmowała przygotowanie koncepcyjno-metodologiczne i organizacyjne prac badawczych oraz artykuły pilotowe. W 2008 roku (drugi etap realizacji zadania) temat badawczy wszedł w fazę intensywnych badań (kwerendy, badania społeczne itp.). W ich rezultacie powstało 2 rozdziały w monografiach, kilkanaście przyczynków, z których większość ukazała się drukiem. Jednak najważniejszym był 3 etap realizacji, w ramach którego Zakład Nauk Humanistycznych zorganizował i zrealizował we współpracy z Instytutem Oceny Skutków Technologii (ITAS) w Centrum Badawczym im. Helmholtza w Karlsruhe (KIT), Fraunhoferowskim Centrum ds. Europy Środkowej i Wschodniej (MOEZ) w Lipsku oraz austriacką Akademią Europejską (EALIZ) w Krems/Donau międzynarodową konferencję naukową pt. Europejskie społeczeństwo informacyjne. Wczoraj – dziś – jutro (Rzeszów 23-24.11.2009), w której wzięło udział m.in. 11 uczestników z zagranicy. W ramach umowy U-8000/DS. w okresie 2010-2011 przeprowadzono badania nad wybranymi aspektami procesów integracyjnych w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem problemów wspólnej europejskiej tożsamości i samookreślenia oraz ich wpływu na stosunki międzynarodowe w Europie. Problem uznano za szczególnie aktualny w obliczu panującego w Europie kryzysu i związanej z nim utraty znaczenia Europy na płaszczyźnie geopolitycznej. W pierwszym roku realizacji zgodnie z planem zadaniowym przygotowano monografię R. Klamut, H. Sommer, K. Michalski:  Aktywność obywatelska we współczesnym społeczeństwie demokratycznym. Wybrane zagadnienia, Seiton/In Altum, Kraków 2010 oraz kilkanaście szczegółowych przyczynków. Monografia składa się z czterech rozdziałów i przedstawia kilka wybranych aspektów aktywności obywatelskiej w perspektywie obywatela społeczeństwa informacyjnego: aktywność polityczna, zachowania wyborcze i uczestnictwo w publicznych procesach decyzyjnych. W przyczynkach opracowano m.in. psychologiczne zagadnienia przeżywania czasu, problemy wyżywienia i zrównoważonego rozwoju na tle procesów demograficznych, problemy naukowego doradztwa na potrzeby procesów politycznych w Europie, problemy ewolucji europejskiego wzorca lidera politycznego, główne zagadnienia wspólnej europejskiej polityki transportowej, problemy migracyjne w Europie i aspekty społeczno-kulturowe dynamicznego przepływu ludzi oraz ich wpływ na integracje europejską, zjawiska społeczne charakterystyczne dla terenów pogranicza narodowego i pogranicza kultur i systemów politycznych, problemy obiektywności w wielokulturowym społeczeństwie europejskim, podstawowe zagadnienia godności osoby ludzkiej jako podstawy praw człowieka i swobód obywatelskich. W roku 2011 przygotowano kilkanaście przyczynków, w których opracowano m.in. zagadnienia z zakresu kultury bezpieczeństwa, nowego statusu nauki i roli ekspertów w procesach politycznych i gospodarce opartej na wiedzy, najnowszej historii Polski i zarządzania w konspiracji, nowych subkultur młodzieżowych w Europie, perswazyjnych aspektów w reklamie i komunikacji publicznej, wzajemnego stosunku filozofii i teologii, zagadnienie zaufania i jego znaczenia w relacjach interpersonalnych, życiu publicznym i gospodarczym oraz historyczne aspekty strategicznego partnerstwa europejskiego na przykładzie dawnych sojuszy wojskowych.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję